Contact

Հասցե. Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան , 0033, Գյուլբենկյան 43, տարածք 179
Հեռ/ֆաքս` +374 (10) 22 01 40, +374 (10) 22 01 38
Բջջ. +374 (55) 22 22 14

Տնօրեն` Արման Պետրոսյան
Բջջ. +374 (55) 22 22 14
  arman.petrosyan@aries.am

Օֆիս մենեջեր`Անահիտ Հակոբյան
  info@aries.am

Մարդկային ռեսուրսների բաժին
  hr@aries.am

Մարքեթինգի և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
  marketing@aries.am, pr@aries.am

Կարող եք գտնել մեզ.
Skype: aries.catering.service.llc
Facebook: Aries Catering

Developed by Agnian : Copyright Aries 2014